Jerusalem Pal Company

Jerusalem Pal Company


About Jerusalem Pal Company

Egg carton production

Khaled Amleh

0527508880

khaledamleh@gmail.com